Filozofia designu

Prvou úvahou pri navrhovaní nového priestoru sú ľudia, ktorí ho budú obývať. Dôležité je dokonale pochopiť aké majú potreby, očakávania, vízie, čo ich podporuje či uberá o energiu.

Design nie je len o estetike, ale aj o funkčnosti. Zahŕňa celý komplex prvkov, ktoré tvoria jeden celok. Správne zvolené materiály, farebná kompozícia, svetelnosť, dispozícia, to všetko ovplyvňuje konečný výsledok procesu. Aktuálne trendy určujú smer, nabádajú nás neustále kráčať s dobou a v kombinácii s nadčasovými prvkami s dôrazom na detail vystihujú našu tvorbu. 

Bezpochyby ovplyvňujeme životy ľudí a v konečnom dôsledku sme súčasťou vytvárania priestoru, ktorý inšpiruje ostatných, aby  žili krajší život.